Låsolja Isupplösande Aaerosol Nto 49Ml

Låsolja Isupplösande Aaerosol Nto 49Ml

PENTISOL

Isupplösande låsolja. Förlänger livslängden på låset.

Gäller t.o.m Monday, November 16, 2020

20 kr / st.

ord. pris - 29,95 kr / st.

307,69 kr / l

Välj ett varuhus för att se lagerstatus i varuhuset

Tillgänglighet i webbutikenEj tillgänglig i webbutiken. Kolla tillgängligheten i våra butiker nedanför.
  • Artikelnummer: 500729017
  • EAN-kod: 6412472330655

Isupplösande låsolja. Förlänger livslängden på låset.

Hazard

H229 Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. H222 Extremt brandfarlig aerosol. H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. Irriter huden. H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. EUH208 Innehåller Reaktionsprodukter av bis(4-metylpentan-2-yl)-ditiofosforsyra med fosforoxid, propylenoxid och aminer, C12-14-alkyl (grenade). Kan orsaka en allergisk reaktion.

Paket

Vikt
0.048 kg
Höjd
8 cm
Längd
6 cm
Bredd
3.5 cm