lägsta pris
Dra på bilden för att zooma in

Myggskydd Ryobi RBR180013 ONE+ 18V

RYOBI
 • EAN-kod: 4892210179104 | Artikelnummer: 502039914

Myggskydd 18V ONE+ RPC180020S från Ryobi med 18 V Lithium-batteri 1,3 Ah är portabel, ljudlös och luktfri. Det ger ett effektivt skydd mot mygg och knott på en yta upp till 20 m² genom att utsöndra myggmedel.

  999 kr / st.

  Tillgänglighet för leverans
  Denna vara är inte tillgänglig för hemleverans.
  • EAN-kod: 4892210179104
  • Artikelnummer: 502039914

  Myggskydd 18V ONE+ RPC180020S från Ryobi med 18 V Lithium-batteri 1,3 Ah är portabel, ljudlös och luktfri. Det ger ett effektivt skydd mot mygg och knott på en yta upp till 20 m² genom att utsöndra myggmedel. Utsöndrarna är en slags mattor med myggmedel som drivs av batteriet istället för butan eller flammor som ger irriterande rök och lukt. Skyddet har dessutom en LED-lanterna med tre ljusnivåer och har en gångtid på 90 min/1 Ah. Knott- och myggskyddet levereras med 3 st myggmedelsmattor och en laddare. Man kan köpa till fler myggmedelsmattor när de som ingår är förbrukade. Det ingår i Ryobis ONE+ system och är därmed kompatibel med alla trädgårds- och elverktyg i Ryobis 18 V-serie. Specifikationer: • Kraftkälla: 18 V • Batteri: Lithium 1,3 Ah • Laddare: Medföljer, 1,5 Amp/h • Gångtid: 90 min/Ah • Skyddad yta: 20 m² • LED-lanterna: 3 ljusnivåer Innehåll: • Lithiumbatteri • Batteriladdare • 3 st Myggmedelsmattor (12 h) Faroangivelserna och piktogram gäller doftmattorna (se bifogat säkerhetsdatablad). • Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning

  Produkt

  Vikt
  1 kg
  Garanti
  24 månader

  Paket

  Vikt
  1 kg
  Höjd
  14 cm
  Längd
  7 cm
  Bredd
  31 cm

  Hazard:

  H301 + H311 Giftigt vid förtäring eller hudkontakt. H332 Skadligt vid inandning. H341 Misstänks kunna orsaka genetiska defekter. H361d Misstänks kunna skada det ofödda barnet. H373 Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering. H400 Mycket giftigt för vattenlevande organismer. H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.