lägsta pris
Dra på bilden för att zooma in

Takrengöring Nelson Garden 1L

NELSON GARDEN
  • EAN-kod: 7312600085145 | Artikelnummer: 501721990

Nelson Gardens Takrengöring rengör alla sorters tak från alger, lavar och annan påväxt. Efter behandlingen dröjer det några månader innan alger och påväxt tappar fäste, lavar tar längre tid. Detta sker oftast vid ett kraftigt regn.

349 kr / st.

Tillgänglighet för leverans
Denna vara är inte tillgänglig för hemleverans.
  • EAN-kod: 7312600085145
  • Artikelnummer: 501721990

Nelson Gardens Takrengöring rengör alla sorters tak från alger, lavar och annan påväxt. Efter behandlingen dröjer det några månader innan alger och påväxt tappar fäste, lavar tar längre tid. Detta sker oftast vid ett kraftigt regn. Taket hålls fritt från ny påväxt under lång tid. För bästa resultat skrapa bort tjockare partier av påväxt före behandlingen och skölj bort löst material med vatten. Medlet har bäst effekt på fuktiga tak. Anslut vattenslangen till injektorn och sätt på fullt vattentryck. Trycket kan minskas vid behov. Injektorn doserar automatiskt rätt i förhållande till vattenmängden. 1 liter koncentrat räcker upp till 75-100 m². Använd bekämpningsmedel med försiktighet. Läs alltid etiketten och produktinformation före användning.

Paket

Vikt
1.19 kg
Nettoinnehåll
1 LTR
Höjd
22.4 cm
Längd
6.4 cm
Bredd
14.4 cm

Hazard:

H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon H400 Mycket giftigt för vattenlevande organismer. H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.