lägsta pris
Dra på bilden för att zooma in

Torrbruksprodukter Betong Fin 20Kg

TORRBRUKSPRODUKTER

Finbetong från Torrbruksprodukter till gjutningar av trappor, husgrunder, plintar, pelare e.t.c. samt till lagning av olika betongunderlag, i skikttjocklekar från 50 mm och uppåt.

46,95 kr / st.

2,35 kr / kg

Tillgänglighet för leverans
Tillgänglig. Leverans inom 1–4 vardagar.
  • Artikelnummer: 502350613
  • EAN-kod: 7340184200586

"Betong Fin kan användas till gjutningar av golv, trappor, balkonger samt hobbygjutning av krukor med mera. Produkten kan gjutas i skikttjocklekar mellan 25–100 mm. Betong Fin kan användas både inom- och utomhus. Produkten ger god frostbeständighet. Jämfört med Betong Grov i vår produktserie ger Betong Fin en slätare yta och passar bättre för gjutning på synliga ytor. Vilka verktyg och redskap behöver jag? Ska du blanda mindre mängderbetong behöver du en hink och en borrmaskin med visp. Vid blandning av större mängder, från 10 säckar och uppåt, används en tombola eller planblandare. Ska du gjuta en kruka kan du använda t.ex. hinkar, plastlådor, plåtburkar etc. som formar. Du behöver också matolja, pensel, tumstock, hammare, en planka och stenar eller sand som vikter. Ska du gjuta med en form behöver du formvirke och i de flesta fall även armeringsjärn. En komprimeringsbräda behövs vid större gjutningar för att få bort luftbubblorna ur betongen. Det är också bra att ha en rivbräda och slipstål. Använd handskar och skyddsglasögon. Hur förbereder jag mig innan gjutningen? För bästa arbetsresultat bör temperaturen ligga mellan 10–25 °C. Vi avråder dig från att gjuta när temperaturen understiger 5 °C. Om du ändå tänker gjuta när temperaturen understiger 5 °C ska speciella vinteråtgärder vidtas och vi rekommenderar då att du kontaktar en fackman för mer information. Börja med att göra rent gjutstället så att det inte finns något löst damm eller andra föroreningar som kan försämra vidhäftningen. Om du ska gjuta en platta på marken måste du säkerställa att marken är byggbar, vilket innebär att det t.ex. inte får finnas stora stenar där plattan ska gjutas. För övriga gjutningar måste underlaget vara bärande och formstabilt. Gjutstället ska vattnas innan gjutningen påbörjas. Tänk på att betongen är väldigt tung i vått tillstånd. Ska du använda en gjutform ska den vara kraftig, stadig och så pass tät att inte materialet läcker ut under gjutningen. Du kan med fördela använda formolja för att få formen att lossa lättare efter gjutningen. Hur mycket material går det åt? Det går generellt åt ca 2 kg betong/m²/mm. Det blir ca 12,8 liter färdigblandad betong av en säck. Hur blandar jag produkten? Blanda torrbruket med vatten i en tombola, planblandare eller med en borrmaskin och visp beroende på mängden som ska blandas. Du behöver ca. 2,1–2,4 liter vatten/20 kg säck. Det är viktigt att du blandar betongen ordentligt, minst 10 minuter eller tills den får en slät och lättarbetad konsistens. Den färdigblandade betongen är arbetsbar i ca 1 timme. Vid gjutning av ett större parti är det viktigt att du blandar och gjuter sammanhängande för att betongen ska härda i ett stycke. "

Paket

Vikt
20 kg
Nettoinnehåll
20 KGM
Höjd
40 cm
Längd
11 cm
Bredd
24 cm

Hazard:

H318 Orsakar allvarliga ögonskador. H315 Irriterar huden. H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.