lägsta pris
Dra på bilden för att zooma in

Torrbruksprodukter Mur & Puts B 20Kg

NO BRAND

Ett bruk som i första hand används till murning, men kan också användas till putsning. Murbruket passar till murning av t ex tegel, betonghålsten och lättklinkerblock.

65 kr / st.

Tillgänglighet för leverans
Tillgänglig. Leverans inom 1–4 vardagar.
  • Artikelnummer: 502354950
  • EAN-kod: 7340184200555

"Produkten kan användas till putsning om du behöver en tålig yta och kan användas både inom- och utomhus. Vilka verktyg och redskap behöver jag? Ska du blanda mindre mängder torrbruk behöver du en hink och en borrmaskin med visp. Vid blandning av större mängder, från 10 säckar och uppåt, används en planblandare eller en tombola. Ska du mura behöver du en murslev och fogslev. Ska du mura en tegelmur behöver du reglar, vattenpass, hammare och spik för att kunna mäta ut muren. Vid putsning behöver du avdragsbanor, hammare, spik och en rätskiva. Slang med finspridarmunstycke behövs för eftervattning. Använd handskar och skyddsglasögon. Hur förbereder jag mig? För bästa arbetsresultat bör temperaturen ligga mellan 10–25 °C. Vi avråder dig från att använda produkten när temperaturen understiger 5 °C. Börja med att se till att underlaget är torrt och att det inte finns något löst damm eller andra föroreningar som kan försämra vidhäftningen. Rengör med murtvätt om det behövs. Kontrollera också murstenarna uppsugningsförmåga. Du kan behöva fukta murstenarna så att bruket fäster bättre. Vid putsning ska du förvattna underlaget dagen innan. Använd en slang med finspridarmunstycke. Hur mycket material går det åt? Materialåtgången varierar beroende på val av sten. Se åtgångstabell på nästa sida för exakt åtgång. Hur blandar jag produkten? Blanda torrbruket med vatten i en tombola, planblandare eller med en borrmaskin och visp beroende mängden som ska blandas. Du behöver ca. 3,2 liter vatten/20 kg säck. Det är viktigt att du blandar bruket ordentligt, minst 5 minuter eller tills den får en slät och lättarbetad konsistens. Det färdigblandade bruket är arbetsbart i ca två timmar. Hur skyddar jag den murade ytan? Den färdiga ytan ska skyddas mot regn, sol, stark blåst och temperaturer under 5 °C under de fösta 3 dygnen. Ytan eftervattnas under minst 3–5 dygn för att få en bra och långsam uttorkning. Hur länge ytan måste eftervattnas beror på temperatur och väderlek. För snabb uttorkning kan ge sprickbildningar samt försämrad hållfasthet. Vad gör jag med överblivet material? Du kan försluta påsen väl och spara den om du vet med dig att du ska använda produkten snart igen. Annars blandar du det överblivna materialet med vatten och låter det härda. Det härdade materialet lämnas sen till återvinningscentralen som byggavfall. Materialet får inte tappas i avloppsnätet."

Paket

Vikt
20 kg
Höjd
40 cm
Längd
11 cm
Bredd
24 cm

Hazard:

H318 Orsakar allvarliga ögonskador. H315 Irriterar huden