K-Rauta-hero-banner
Artiklar

Jag misstänker mögel i mitt badrum vad gör jag?

Om du misstänker mögel bör du ta kontakt med ditt försäkringsbolag. De kommer då att skicka en besiktningsman som initialt genomför en okulär besiktning (bryter inte upp något) och som gör djupare undersökningar om det finns indikation på mögel.

Tre sätt att lösa problemet med mögel i badrummet

Om badrummet visar sig vara angripet av mögel finns det tre utfall. Det ena är att din hemförsäkring täcker hela processen från rivning till nyrenoverat badrum, de kommer då att skicka hem hantverkare till dig som åtgärdar problemet och bygger ett nytt badrum.

Det andra utfallet är att det visar sig att badrummet fått dessa problem för att det inte är fackmannamässigt byggt, då gäller inte försäkringen utan badrummet blir istället ett garantiärende.

Vanligen är garantin på badrummet 10 år. Har du upptäckt mögelproblemet inom en tioårsperiod är det alltså företaget som byggde badrummet som har ansvar för att åtgärda problemet och därefter återställa badrummet.

Det sista utfallet är om badrummet inte är fackmannamässigt byggt och du inte längre har någon garanti på arbetet. Detta kan inträffa om företaget ifråga har gått i konkurs, eller om badrummet är så pass gammalt att garantin gått ut. Då hamnar tyvärr kostnaden för åtgärd och renovering på dig.