K-Rauta-hero-banner
Artiklar

Vad kostar det att renovera badrummet?

Att renovera badrummet är en väldigt bred term, det kan handla om allt från att du bara ska byta ytskikt och tätskikt till att du även ska dra om rör och el. Därmed är det svårt att uppge ett pris för vad en badrumsrenovering kostar. En fullständig renovering där du byter ut allt från rördragning och ytskikt till el och fasta inventarier kostar förstås mer än en där du bara byter tätskikt, ytskikt och golvbrunnar eftersom det är fler professioner inblandade och mer arbete som behöver utföras.

En fullständig badrumsrenovering kan sägas kosta mellan 50 000-400 000 kronor. Priset varierar med faktorer såsom:

  • Materialval: Väljer du plastmatta eller kakel och klinkers? Plastmatta är billigare. Om valet faller på kakel och klinkers, hur exklusivt ska det vara? Priserna på olika typer av kakel varierar också stort, allt mellan 100-1 000 kronor per kvadratmeter. Även tätskiktskostnaden skiljer sig åt beroende på om du väljer plastmatta eller kakel och klinkers.
  • Storlek på badrummet: Storleken påverkar både mängden material som måste köpas in och hur lång tid det tar för hantverkarna att bli klara - därmed har den också stor påverkan på priset.
  • Stomkonstruktion: Har du stomme av trä blir det en enklare insats för hantverkaren än om den exempelvis måste bila upp en betongplatta för att byta ut/installera golvvärme.
  • Geografisk lokalisering: Var i landet bor du? Priset på hantverkarna varierar. I genomsnitt kostar professionella hantverkare mellan 500-600 kronor i timmen. Därutöver tillkommer sådant som kostnader för servicebil och eventuellt även tillkommande resekostnader.
  • Kan du nyttja ROT-avdrag? Om du har ROT-avdrag kan du räkna av 30 procent på timkostnaden upp till 100 000 kronor.
  • River du själv eller gör hantverkarna det?
  • Har du möjlighet att köra bort materialet till återvinningen eller ska hantverkarna göra det?

Ett bra sätt att komma ned i pris, eller bara inspireras inför vad som komma skall är att göra research, under vår badrumskategori finns massor av toalettstolar, kakel, klinkers och verktyg som här badrummet till.

NY K-Rauta bakgrundsbilder -13

Du kan komma ner i pris genom att utföra en del av arbetet själv. Men tänk på att allt arbete måste utföras fackmannamässigt för att din hemförsäkring ska gälla, samt att det inte är säkert att du hittar en firma som vill ta på sig arbetet (och därmed det 10-åriga ansvaret) om de inte får göra allt arbetet själva.