K-Rauta-hero-banner
Artiklar

1940-50: Folkhem och framtidstro

Det svenska folkhemmet var en benämning som dåvarande statsminister Per-Albin Hansson myntade redan 1928. Kriget var slut och en framtidstro började växa bland befolkningen. Inspiration togs från bland annat från Storbritannien och USA. Välkommen till Retroguiden.

I Sverige rådde bostadsbrist och trångboddhet. Det var nu under 40-talet som ”folkhemsbygget” började tas på allvar. Rent arkitekturmässigt kännetecknas folkhemsperioden av mjukare linjer och rikare färgval, till skillnad från 30-talets strama funktionalism. Tegel blev ett allt vanligare byggmaterial och beställning av monterbara möbler tog fart. Allt för att utnyttja även den minsta vrån i hemmet.

Under denna tid utvecklades bland annat en köksstandard och smala, sneda köksskåp populariserades. Under 40-talet blev alm ett favoritträdslag som ofta fick samsas med mönstrade textiler, där blommor var ett vanligt motiv.

Skapande av gemenskap

Förutom att komma till bukt med bostadsbristen och svenskarnas trångboddhet var även gemenskap mellan grannarna ett mål för byggandet av nya bostäder. Det skulle också finnas närliggande centrum som hade allt du behövde.

Områden som Stjärnhusen i Gröndal och Norra Guldheden i Göteborg är kända hus från 1940-talet. Framförallt blev Stjärnhusen i Gröndal ett nytt steg i svensk arkitektur.

Läs mer om 40- och 50-talens golvtyper

Läs mer om andra eror som vi lyfter i vår Retroguide