K-Rauta-hero-banner

Reklamationer för varor köpta genom e-handeln

Om en produkt skulle visar sig vara felaktig när du inhandlat den från e-handeln förbinder sig K-Rauta att i första hand byta ut, reparera eller tillhandahålla reservdelar till den och i andra hand kreditera dig som kund med motsvarande belopp.

Som kund har du rätt att reklamera en vara om dess egenskaper avviker från det som lovats enligt K-Rautas köpvillkor. Du har 3 års reklamationsrätt enligt Konsumentköpslagen, vilket innebär att du kan reklamera fel på produkten i upp till 3 år från inköpstillfället. Reklamationsrätten påverkas inte av eventuell garanti. En produkt kan exempelvis ha en garanti på ett år, men du har fortfarande rätt att reklamera produkten i tre år dock under förutsättning att felet ska vara ursprungligt, till exempel ett fabrikationsfel.

Har du upptäckt ett fel, en skada eller defekt bör du meddela oss så snart som möjligt men senast inom 2 månader.

K-Rauta ersätter dig som kund för eventuella fraktkostnader samt andra kostnader som kan uppkomma med reklamationen, exempelvis bensinkostnader, parkeringskostnader och liknande.

Vid en reklamation där K-rauta företar omleverans eller avhjälpande av felet ska eventuella fraktkostnader återbetalas till dig som kund.

Återbetalningen sker inom 14 dagar från den dag som K-Rauta har tagit emot den reklamerande varan.

Andra anspråk på ersättning än fel på produkten beaktas inte. Vid godkänd reklamation har K-Rauta äganderätt till produkten.

Vid eventuell tvist om reklamationsärenden följer enligt standard K-Rauta Allmänna Reklamationsnämndens (Box 174, 101 23 Stockholm) rekommendationer. Eventuell tvist ska lösas av antingen Allmänna reklamationsnämnden (ARN) i Sverige eller European Commission Online Dispute Resolution (EU ODR).

ARN: https://www.arn.se/

Allmänna Reklamationsnämnden,

Box 174

101 23 Stockholm

EU ODR: https://ec.europa.eu/odr

Reklamera i varuhuset

För att starta upp ett reklamationsärende av den felaktiga produkten kan du besöka ett varuhus med din produkt och kvitto. Då hjälper säljarna dig på bästa sätt vidare med din reklamation. Detta är det snabbaste sättet att få hjälp i en reklamation.

Reklamera genom Kundservice

Det går även bra att mejla in uppgifter till [email protected] Bifoga orderbekräftelse, bilder samt utförlig beskrivning på den produkt du vill reklamera.

Reklamera en vara som levererats från leverantör

Om du vill starta upp ett reklamationsärende på en vara som levererats från leverantör kan du antingen gå till ett av våra varuhus eller kontakta [email protected] för vidare information. Bifoga bilder, ordernummer och utförlig beskrivning på den produkt som inte fungerar som den ska. Ditt reklamationsärende kommer skickas vidare till berörd leverantör för bedömning.

Transportskador

Alla försändelser som skickas är försäkrade av K-Rauta. Om du upptäcker en skada på paketet då du hämtar din försändelse ska du inte ta emot paketet och anmäla detta till utlämningsstället som en reklamation.

Vid eventuella transportskador ska detta anmälas omgående (inom 7 dagar från och med att du mottagit varan) för att en omleverans eller avhjälpande av felet ska utföras av K-rauta. Därför är det bra att du kontrollerar din order direkt när du fått den och fotograferar eventuella skador på förpackningen och produkten.

För att anmäla en transportskada, fotografera skadan och skicka det till K-Rautas kundservice på e-postadressen [email protected] för hantering. Glöm inte skriva med ditt ordernumret då det kommer att behövas för att hantera ditt ärende.