Visar 36 produkter

ROCKWOOL världsledande tillverkare av stenullsisolering

ROCKWOOL erbjuder ett komplett utbud av högpresterande och hållbara isoleringsprodukter för byggnadsindustrin. Den primära råvaran i ROCKWOOL stenull är sten – en av naturens egna resurser.

Vad är ROCKWOOL gjort av?

Stenull framställs genom att sten värms upp till 1 500 grader då den smälter. Den flytande massan spinns sedan till tunna trådar. Trådarna behandlas med bindemedel och härdas sedan i en ugn. Eftersom stenullen innehåller kalk är pH-värdet något för högt för odling (8) och den behöver därför behandlas.

Passivt brandskydd

I händelse av brand fördröjer ROCKWOOL elden och avger inte heller någon giftig gas.Isoleringen bildar också ett skydd för bärande konstruktioner

ROCKWOOL behåller värmen inomhus och stänger kylan ute

Stenullsisolering är inte bara återvinningsbart och hållbart över tid, det har också enastående akustiska- och termiska isoleringsegenskaper. Det gör stenullsisolering till ett kostnadseffektivt och pålitligt val. Genom takisolering minskar du effektivt den spillvärme som slipper ut ur ditt hus via tak, vind, hörn och väggar. Samtidigt som isoleringen inte släpper ut värme så skyddar den även effektivt mot det kalla klimat som vi har i Norden och Skandinavien.

Hållbarhetsfokus

Hållbarhet är grunden i ROCKWOOLS affärsidé. Genom att skapa energieffektiva, hållbara och trygga byggnader världen över bidrar de till lösningar på många av de utmaningar världen står inför. ROCKWOOL har under de senaste åren skiftat till fossilfria bränslen i form av förnyelsebar el samt biogas vid de nordiska fabrikerna. Det har sänkt CO2-utsläppen från produktionen med 70% och på det sättet har de kunnat halvera klimatavtrycket från produkterna.

ROCKWOOL erbjuder även återvinningsservicen Rockcycle® till sina kunder. Det är en service som innebär att de tar tillbaka spill från byggarbetsplatser och återvinner det till nya ROCKWOOL-produkter av samma höga kvalitet.

Glöm inte att köpa en isolerkniv

ROCKWOOL är enkelt att skäa till en exakt passform. Det gör du enklast med en isolerkniv. Isolerkniven har ett långt, ofta, tandat, blad som gör ditt arbete att skära upp den ännu lättare.

För mer produkter och alternativ titta på vår produkkategori för sten- & glasull.