K-Rauta-hero-banner
Artiklar

Vilka är de vanligaste frågorna till hantverkare?

Att renovera hemma är ett stort projekt, det utgör både ett ingrepp i vardagen och ofta även en ganska stor kostnad. Detta gör att många tänker till en extra gång innan de sätter igång.

De allra vanligaste frågorna en hantverkare får är förstås om de har möjlighet att komma och titta på jobbet för att lämna offert, vad arbetet kommer att kosta samt hur lång tid det kommer att ta. Men även när de kan komma ut till platsen och sätta igång arbetet.

Om du har ytterligare frågor så finns alltid projektplanerare som kan svara på dina funderingar för extra kunskap.

Andra vanliga frågor som kunderna har är vad som ingår. Ingår det exempelvis resor och material eller ska kunden köpa ut material själv först? Kommer familjen sedan att kunna bo kvar hemma under renoveringen?

Det är viktigt att du ställer alla relevanta frågor för att du senare inte ska hamna i tvist med hantverkaren. Få alla svar skriftligt och se till att skriva ett avtal där viktiga parametrar såsom kostnader, tid, deadline, eventuella förseningsavgifter och liknande ingår.

Renoveringen ska alltid utföras fackmannamässigt vilket gör att det är viktigt att hantverkarna ifråga känner till branschreglerna och följer dessa. Annars kan det uppstå fel, till exempel läckage, och försäkringen gäller inte. En vanlig fråga som många ställer är därför om hantverkarna är anslutna till sina respektive branschorganisationer och har alla behörigheter som krävs för arbetet. Är det exempelvis en badrumsrenovering är det viktigt med behörigheter såsom Säkert Vatten och medlemskap i BKR/GVK.

K-Rauta bakgrundsbilder -2

Ytterligare en fråga som ofta ställs är om det finns referenser, således andra kunder som anlitat företaget. Är det ett lokalt företag brukar det gå att hitta oberoende referenser via grannsamverkangrupper. Annars får du fråga hantverkaren själv efter sådana.

Slutligen är det även vanligt med frågor som rör huruvida företaget är försäkrat, vad de har för organisationsnummer (så att kunden kan kolla upp företagets ekonomi och ägarskap - en vanlig tvist rör nämligen företag som får betalt i förskott och sedan går i konkurs), resonemang kring eventuella dolda kostnader samt hur arbetsprocessen kommer att gå till.

Tätskiktet är alltid en viktig fråga att läsa in sig på, i artikeln Vad innebär ett vattentätt skikt så kan du förkovra dig mer!