K-Rauta-hero-banner

Medlemsvillkor för K-Rauta Plus

Med ett medlemskap i K-Rauta Plus är du medlem hos K-Rauta. Ansökan om medlemskap eller registrering av köp kan göras i samtliga K-Rauta varuhus i Sverige eller på vår hemsida. Klubbens syfte är att speciellt premiera lojala kunder till K-Rauta i form av bonus, specialerbjudanden, rabatterade varor och andra kundfördelar.

Med anledning av Dataskyddsförordningen (GDPR)* har vi förtydligat våra medlemsvillkor och kompletterat den med en dataskyddspolicy (i kraft fr.o.m 2018-05-25). Dataskyddspolicyn beskriver hur vi sparar och analyserar dina personuppgifter.

Här kan du ta del av dataskyddspolicyn.

1. Omfattning

Medlemskapet gäller i samtliga K-Rauta varuhus samt e-handel i Sverige. För att få erbjudanden behöver köpet registreras. Detta görs genom att ange personnummer eller skanna körkort vid kassan. I e-handelskanalen identifierar sig kunden själv. Klubben är digital och inget medlemskort utfärdas. Medlemskapet gäller tillsvidare eller tills medlemmen säger upp sitt medlemskap.

Medlemskapet kan när som helst sägas upp genom att kontakta K-Rautas kundservice. Medlemskap upphör snarast efter uppsägning. Medlemskapet upphör automatiskt om det varit vilande i 39 månader eller mer.

2. Medlemskap

Medlem är den person som tecknar ett medlemskap i klubben. En förutsättning för medlemskap är att du uppgivit ditt personnummer och att vi har din mailadress eller mobilnummer. Du måste ha fyllt sexton år för att bli medlem.

Bli medlem här.

3. Bonus och mervärden

Som medlem i K-Rauta Plus får du bonuspoäng på dina köp. Varje spenderad krona ger poäng som omvandlas till bonus (2%). Du får även förmånliga erbjudanden och många andra mervärden så som:

  • Kampanjprodukter med oslagbara priser
  • Klubbpris på ett utvalt bassortiment
  • Rejäla projektrabatter
  • Förhandsinformation om rea och kampanjer
  • Inbjudningar till kundklubbsaktiviteter med inspiration och bättre priser.

Mer information om bonusvillkor och beräkning av bonus hittar du här.

4. Avgift

Medlemskap i K-Rauta Plus är avgiftsfritt.

5. Medlemmens ansvar

Medlemskapet är personligt och får eller kan ej överlåtas. Köp med medlemsrabatt kan bara göras av medlemmen själv.

6. K-Rautas ansvar

K-Rauta ansvarar för att marknadsföringslagen, regler och etiska riktlinjer följs. K-Rautas ansvar är begränsat till vad man uttryckligen har sagt genom annonser, information eller på annat sätt meddelat medlemmen om, eller som uppenbarligen har anknytning till kundklubbens syfte och ändamål.

7. Information och kunddata

Som medlem skickar vi dig information om din poängstatus, eventuell bonusutbetalning, servicemeddelanden, personligt anpassade och generellt starka erbjudanden.*

Som en del i medlemskapet kommer du alltid att få information om din poängstatus, eventuell bonusutbetalning och servicemeddelanden. Du har alltid möjlighet att påverka om du vill ha eller inte vill ha marknadskommunikation från oss ( s.k. personligt anpassade och generellt starka erbjudanden). Ändringar av dina val görs via länk i nyhetsbrev och sms, eller hos kundservice via vårt mejlformulär.

Kommunikationen sker vanligtvis via e-post, sms, våra egna sociala kanaler ( t.ex. Instagram, Facebook mm). Ibland kan kommunikationen även ske via digital annonsering på externa sidor i olika sociala kanaler ( t.ex. Instagram, Facebook mm.).

Om du säger upp ditt medlemskap upphör det snarast och dina personuppgifter raderas. Om vi inte noterar någon aktivitet av dig som kund under 3 års tid avslutar vi ditt medlemskap och dina personuppgifter raderas. Med utebliven aktivitet menas att vi i inte sett något registrerat köp på ditt medlemskonto, inloggning på mina sidor, öppnad e-post eller öppnat sms.

K-Rauta förbehåller sig rätten att ändra uppgifter som är felaktiga. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter i vår dataskyddspolicy.

*Med servicemeddelande menar vi meddelanden så som information om villkorsförändringar, information om ändrade öppettider mm. Med generellt starka erbjudanden menar vi förmånliga erbjudanden som erbjuds endast våra medlemmar. Med personligt anpassade erbjudanden menar vi erbjudanden som anpassats utefter beteende data vi samlat in om dig.

8. Samtycke

Som medlem ger du ditt samtycke till att vi lagrar och behandlar dina personuppgifter. Vi följer GDPR. I våra dataskyddspolicy beskriver vi utförligare hur vi kommer att spara och använda informationen om dig. Du har alltid ha möjlighet att bestämma om du vill ha kommunikation från oss eller ej. Medlemskapet gäller tillsvidare eller tills du säger upp det.

Publicerad: 2020-06-25