K-Rauta-hero-banner

Medlemsvillkor

Med ett medlemskap i K-Rauta Plus är du medlem hos K-Rauta. Ansökan om medlemskap eller registrering av köp kan göras i samtliga K-Rautas varuhus i Sverige eller på vår hemsida, www.k-rauta.se/sisu/registrering. Klubbens syfte är att speciellt premiera lojala kunder till K-Rauta genom att tillämpa bonus på köp samt erbjuda specialerbjudanden, rabatterade varor och andra förmåner.

Med anledning av Dataskyddsförordningen (GDPR) har vi förtydligat våra medlemsvillkor och kompletterat dem med en dataskyddspolicy (i kraft fr.o.m. 2018-05-25). Dataskyddspolicyn beskriver hur vi behandlar, sparar och analyserar dina personuppgifter.

Här kan du ta del av dataskyddspolicyn.

1. Omfattning

Medlemskapet gäller i samtliga K-Rautas varuhus samt e-handel i Sverige. För att få poäng på köp och tillgång till klubberbjudanden behöver köpet registreras. Detta görs genom att kunden anger personnummer eller uppvisar ID-handling vid kassan. I vår e-handel identifierar kunden sig genom att logga in på www.k-rauta.se. Klubben är digital och inget medlemskort utfärdas. Medlemskapet gäller tillsvidare tills medlemmen säger upp sitt medlemskap. Medlemskapet kan också skriftligen sägas upp av K-Rauta till omedelbart upphörande om medlemmen vid upprepade tillfällen agerat i strid med medlemsvillkoren, t.ex. genom att låta annan nyttja förmånerna som erbjuds genom medlemskapet. Eventuell innestående bonus och oanvända lämnade erbjudanden kan efter uppsägning inte nyttjas av medlemmen.

Medlemskapet kan när som helst sägas upp genom att kontakta K-Rautas kundservice. Medlemskap upphör snarast efter uppsägning. Medlemskapet upphör automatiskt om det varit vilande i 39 månader eller mer. Med vilande avses att något köp inte registrerats under angiven tidsperiod.

2. Medlemskap

Medlem är den fysiska person som tecknar ett medlemskap i klubben. En förutsättning för medlemskap är att du angett ditt personnummer och att vi har din mailadress eller mobilnummer. Du måste ha fyllt sexton år för att bli medlem.

Bli medlem här.

3. Bonus och mervärden

Som medlem i K-Rauta Plus får du poäng på köp av varor (utom vid köp av presentkort, frakt eller annan tjänst). Varje spenderad krona ger poäng som omvandlas till bonus (2%). Du får även förmånliga erbjudanden och många andra mervärden såsom:
• Mer service – såsom 90 dagars öppet köp, kostnadsfri sågservice samt gratis lån av släp.
• Bättre priser – i form av våra speciella klubbpriser.
• Unika erbjudanden – som värdecheckar, gåvor och erbjudanden från samarbetspartners.
• Extra kunskap och vägledning – genom informativa nyhetsbrev och guider.
• Poäng på alla köp – som omvandlas till bonus att utnyttja i våra varuhus och på www.krauta.se Mer information om bonusvillkor och beräkning av bonus hittar du här.

4. Avgift

Medlemskap i K-Rauta Plus är avgiftsfritt.

5. Medlemmens ansvar

Medlemskapet är personligt och får eller kan ej överlåtas. Köp med medlemsrabatt och bonusregistrering kan bara göras av medlemmen själv.

6. K-Rautas ansvar

K-Rauta ansvarar för att marknadsföringslagen, regler och etiska riktlinjer följs. K-Rautas ansvar är begränsat till vad man uttryckligen har sagt genom annonser, information eller på annat sätt meddelat medlemmen om, eller som uppenbarligen har anknytning till kundklubbens syfte och ändamål.

7. Information och kunddata

Som medlem skickar vi dig information om din poängstatus, information om eventuell bonus, servicemeddelanden*, personligt anpassade* och generellt starka erbjudanden*.

Som en del i medlemskapet kommer du alltid att få information om din poängstatus, information om eventuell utställd bonus och servicemeddelanden. Du har alltid möjlighet att påverka om du vill ha eller inte vill ha marknadskommunikation från oss (s.k. personligt anpassade och generellt starka erbjudanden). Ändringar av dina val görs via länk i nyhetsbrev och sms, på mina sidor, eller hos kundservice – kontakta oss här.

Kommunikationen sker vanligtvis via e-post, sms, våra egna sociala kanaler (t.ex. Instagram, Facebook m.m.). Ibland kan kommunikationen även ske via digital annonsering på externa sidor i olika sociala kanaler (t.ex. Instagram, Facebook m.m.).

Om du säger upp ditt medlemskap upphör det snarast och dina personuppgifter raderas. Om vi inte noterar någon aktivitet av dig som kund under 3 års tid avslutar vi ditt medlemskap och dina personuppgifter raderas. Med utebliven aktivitet menas att vi i inte sett något registrerat köp på ditt medlemskonto.

K-Rauta förbehåller sig rätten att ändra uppgifter som är felaktiga. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter i vår dataskyddspolicy.

*Med servicemeddelande menar vi meddelanden så som information om villkorsförändringar, information om ändrade öppettider m.m.
*Med generellt starka erbjudanden menar vi förmånliga erbjudanden som erbjuds endast våra medlemmar.
*Med personligt anpassade erbjudanden menar vi erbjudanden som anpassats utefter beteendedata vi samlat in om dig.

8. Samtycke

Som medlem ger du ditt samtycke till att vi lagrar och behandlar dina personuppgifter. Vi följer GDPR. I vår dataskyddspolicy beskriver vi utförligare hur vi kommer att spara och använda informationen om dig. Du har alltid möjlighet att bestämma om du vill ha kommunikation från oss eller ej. Medlemskapet gäller tillsvidare tills du säger upp det.

Uppdaterad 2022-08-31