K-Rauta-hero-banner
Artiklar

Allt du behöver veta för att minska ditt energibehov

Här hittar du många olika tips för att minska din energiförbrukning och sänka din elräkning. Vi kommer att gå igenom allt från hur din livsstil är påverkar energiförbrukningen till hur du väljer huvudsaklig uppvärmning för ditt hem. Du får även tips om hur du tätar ditt hus och minskar risken för att du förlorar värme som annars skulle stanna kvar inne i ditt hus längre och på så sätt minska din energiåtgång. Vi kollar på hur dina elektriska prylar i ditt hem påverkar elräkningen - det är nog mer än vad du tror.

Minska energiförbrukningen och bidra till hållbar utveckling

Miljö och energi har alltid varit ett hett samtalsämne. Många verkar vara överens om att vi måste använda mindre energi i framtiden för att utvecklingen på jorden ska vara hållbar.

En stor energibov är våra hushåll. Inom EU så har hushållen stått för runt 25 procent av det totala energianvändandet. I Sverige har siffran varit cirka 40 procent. Faktum är att Sverige och Finland är två av de länder som använder mest energi i hela Europa, mycket tack vare vårt kalla klimat.

Din livstil är avgörande för energiförbrukningen

Samtidigt som debatten om förnyelsebara energikällor går het och kraven på att spara energi stiger har vårt elanvändande ökat kraftigt de senaste 30 åren. Att hushållen blir fler och fler är såklart en av orsakerna men en stor bov i dramat är vår livsstil som påverkar mer än vi tror.

Tips & Tricks Minska ditt energbehov 2

en stor bov i dramat är vår livsstil som påverkar mer än vi tror

Vi söker mer upplevelser och det pågår en ständig teknikutveckling som fokuserar på att tillfredsställa upplevelsebehoven. Vi skaffar oss apparater och prylar för att se på film, lyssna på musik, laga mat, surfa på Internet, med mera. Apparaterna blir kanske mer effektiva (högre verkningsgrad) men får samtidigt högre effekt och står så gott som alltid i standby-läge och drar onödig energi. Detta får till konsekvens att våra nya livsstilar medför energiförbrukningar som vi inte hade tänkt på.

Rätt inställning sparar energi

Även vår inställning till energi påverkar vårt sätt att använda den. De flesta människor ser energi som en självklarhet. På samma sätt som det kommer vatten ur kranen, det blir ljust när man trycker på strömbrytaren och spisen blir varm när man vrider på vredet. Man funderar inte i någon större omfattning på vad energi handlar om. Därför är endast ett fåtal aktiva när det gäller att lösa de egna energibehoven. Det är framför allt när man planerar att förändra sitt boende som dessa frågor kommer upp. Det som skulle göra att man funderade mer är om det skulle märkas mer i hus­hållets ekonomi. Men när hyran inte påverkas av varmvattenförbrukningen eller när elräkningen blir svår att förstå, blir intresset lågt. När det däremot inte fungerar som det ska, det vill säga vid betydande leverans­avbrott, då inser man att man kan eller borde kunna påverka sin situation.

Elda inte för kråkorna - tips för att välja uppvärmning

I vårt avlånga land måste vi stora delar av året på ett eller annat vis värma upp våra bostäder. Detta kräver mycket energi och är i många fall en stor utgiftspost för hushållen. Här förklarar vi de olika uppvärmnings­formerna som finns idag och reder ut för- och nackdelar.

Hur mycket energi som går åt till att värma en byggnad påverkas av flera faktorer – klimat, yta, isolering med mera. Klimatet kan vi inte göra så mycket åt, däremot boytan och hur väl isolerat huset är kan vi själva påverka. Nybyggda hus får inte använda mer än 110 kWh/kvadratmeter och år för uppvärmning och varmvatten. Äldre hus kan i vissa fall göra av med det dubbla. Lite snabb huvudräkning och det är lätt att förstå att minskad boyta kan få väldigt positiv effekt på uppvärmningsbehovet. Nu är kanske inte boytan så lätt att påverka när man väl har ett hus. Däremot kan det vara en viktig aspekt för den som står inför att köpa ett begagnat hus eller ska bygga ett nytt. Något som däremot är väldigt lätt att påverka är hur mycket energi som försvinner ut genom huset. Vart försvinner egentligen den sköna värmen? Jo, ventilationen, tak, golv och källare släpper ut vardera 15 procent av värmen. Väggarna står för 20 procent av värmeförlusten medan fönster och dörrar är de stora bovarna med sina 35 procent. Vad huset behöver är med andra ord ett ­bra klimatskal, väggar, golv, tak och fönster för att värmen ska stanna kvar i huset.

Elda smart - för bästa effekt

Värmer du ditt hus med ved så har du kommit en bit på väg för att minska ditt elberoende. En eldstad kan också vara en trygghet om du plötsligt står utan el i ditt hem. Läs våra tips om hur du eldar på allra bästa sätt för att ta till vara den värme som elden ger. Värme med glöd - tips för att elda rätt

...boytan och hur väl isolerat huset är kan vi själva påverka.

Tips & Tricks Minska ditt energbehov 4

Täta fönster och dörrar

En relativt billig och enkel åtgärd för att spara energi är att täta fönster och dörrar. Investeringskostnaden för tätningslisterna och tiden du lägger ner har du snart igen i minskade uppvärmningskostnader. Läs allt om hur du gör för att täta dina fönster i vår enkla steg-för-steg-guide.

Tilläggsisolera din bostad för en långvarig investering

Om ditt hus är bra eller dåligt isolerat har stor betydelse för hur mycket värme det släpper ut. I ett svenskt genomsnittshus försvinner som sagt ungefär 15 procent av värmen ut genom taket. Tilläggsisolering av vindbjälklaget är en investering med mycket lång livslängd och som ofta är ekonomiskt lönsam även på kort sikt.

Energimyndigheten rekommenderar att du har 50 centimeters isolering på vinden, det är ekonomiskt ur energisynpunkt. För att ytterligare minska värmeförlusterna är det viktigt att ytterväggar, tak och grund är ordentligt isolerade. En byggnadsdels isoleringsegenskaper anges i U-värde. ­U-värdet beskriver hur mycket värme som går ut per kvadratmeter vid en grads skillnad mellan inomhus- och utomhustemperatur. Tio centimeters isolering motsvarar ungefär U-värdet 0,5 W/m²K (Watt per kvadratmeter Kelvin). Med 50 centimeter isolering sänker du U-värdet till drygt 0,1.

Med en värmekamera kan du se var exempel­vis väggarna är dåligt isolerade. Tänk på att inneklimatet kan förändras när du tilläggsisolerar. Tilläggsisolering på vinden sänker temperaturen i vindsutrymmet. Det kan leda till att fukt i luften kondenserar och fuktskador uppstår. Var noga med att täta så ingen luft kommer upp från bostadsutrymmena i huset till vindsutrymmet. Luften i ­bostadsutrymmena är ofta fuktig och ­kommer den upp på vinden kondenserar den.

Hos oss hittar du ett stort utbud av isolering. Du hittar även isoleringsknivar i vårt utbud.

Spara pengar genom att byta värmekälla

Nästa steg är att se över uppvärmningssystemet i huset. Här finns också mycket pengar att spara. Det som var vanliga uppvärmningsformer för 30 år sedan känns inte vare sig modernt, miljövänligt eller ekonomiskt idag. De flesta som idag köper en äldre villa med el eller olja som uppvärmning konverterar eller kompletterar med en annan värmekälla.

Väljer du att konvertera från direktverkande el till ett vattenburet system har du möjlighet att söka bidrag och med ett vattenburet system finns flera alternativa värmekällor. Värmepumpar av olika slag (jord, vatten, berg eller luft) går alldeles utmärkt, har din villa en murstock kan du välja en panna som eldas med pellets eller ved. Samma sak gäller om du idag eldar med olja, då du förmodligen redan har ett vattenburet system. Då gör du även miljön en stor tjänst.

Väljer du att behålla din direkt-el kan du med fördel komplettera med en pelletskamin eller en luftvärmepump för att sänka energikostnaden. Om det finns tillgängligt där du bor går det också att byta till fjärrvärme. Billigare än både olja och el och innebär minimalt med arbete. Om värmen dessutom produceras av biobränslen så är det ett bra miljöalternativ. Den absolut renaste energiformen, och billigaste, kommer direkt från solen. Sol­paneler kan hjälpa till att minska mängden köpt energi med 2000-2500 kWh/år.

Läs mer om hur du väljer rätt element för ditt hus och hem här.

Tips & Tricks Minska ditt energbehov 1

Den absolut renaste energiformen, och billigaste, kommer direkt från solen.

Övrig energianvändning i hemmet - tips för att spara pengar

Uppvärmningen står så klart för den största delen av hushållets energiförbrukning. Därmed inte sagt att det inte finns annat som slukar energi, och där det går att spara energi och pengar.

Belysningen i en genomsnittlig villa drar ungefär 20 procent av det totala behovet av hushållsel för en familj i det svenska genomsnittshuset. Upp till 10 procent av din hushållsel kan gå åt till apparater som står i standby-lägen apparater med transformatorer – bredbandsmodem, trådlösa telefoner och halogenlampor – drar ström även när de inte används. Mobil- och batteriladdare drar också ofta ström även när inte telefonen är inkopplad eller batterierna laddas. Det kan också vara läge ­att kolla över vitvaror. Om du byter ut dina gamla energibovar mot nya energisnåla maskiner finns sköna kronor att spara. Glödlampor är inte energieffektiva – av den energi som används blir knappt 10 procent synligt ljus medan resten blir värme. Det finns ny teknik på marknaden som ger ett bra ljus men som inte drar så mycket el. Mot bakgrund av detta kommer alla EU-länder att fasa ut glödlampan i flera steg och börjar redan i höst. I Sverige beräknas förbudet mot glödlampor att spara tio procent av den el som används i hushållen.

Elektronik

  • Stäng av både tv:n och datorn med strömbrytaren och dra ur batteri­laddaren när den inte används. Alla apparater i hemmet som inte är avstängda med strömbrytaren stjäl energi när de står i standby-läge.

  • Koppla gärna in apparaterna till ett grenuttag så kan du enkelt stänga av alla på samma gång.

  • Du kan själv ställa in att din dator ska stänga av skärmen när du inte har använt den på en stund. Inställningen brukar heta ”viloläge”.

  • Fråga efter energiförbrukningen när du köper ny TV. En 32” LCD- eller plasma-TV drar inte så mycket mer än en vanlig TV i motsvarande storlek, men ofta kostar man på sig en lite större TV när man ändå ska köpa en ny. En 40” kan dra så mycket som 300 W.

  • Numera finns det digitalboxar som kan stängas av helt utan att de förvalda inställningarna går förlorade.

Belysning

I dag finns många alternativ till glödlampan och ny teknik utvecklas snabbt. Lamporna finns redan idag i flera varianter och passar de flesta armaturer, samtidigt som utbudet ökar. Byt till lågenergilampor eller ännu hellre LED-belysning. En fördel med LED är den minskade värmestrålningen men också den långa livslängden.

En fördel med att byta till LED är den minskade värmestrålningen men också den långa livslängden.

Tips & Tricks Minska ditt energbehov 5

Vitvaror höjer ditt energibehov

Kyl och frys står och drar el hela tiden, vilket gör det extra viktigt att de är energisnåla. Se till att ha vitvaror i energiklass A, för kyl och frys är det A++ som drar minst energi.

Se även till att du frostar ur din frys minst en gång per år. Det gör att frysen inte måste jobba lika hårt för att hålla ned temperaturen.

Nyproduktion - tips för ett energisnålt boende

All nyproduktion av byggnader för bostäder i Sverige skall följa Boverkets Byggregler – BBR. Dessa ställer krav som skall begränsa byggnaders energianvändning både av miljömässiga och ekonomiska skäl. Kraven i sin tur har gjort att husleverantörerna lanserar det ena lågenergihuset efter det andra. Därtill finns passivhus och plusenergihus.

I grund och botten är det inga konstiga eller direkt revolutionerande åtgärder som krävs och genom att tänka på energiförbrukningen redan från början finns det möjlighet att skapa ett energisnålt boende. Att återvinna värmen i ventilationsluften är idag mer eller mindre standard, men det går faktiskt att återvinna värmen även i avloppsvatten. Installationen är enkel och finns i två varianter; en som kopplas direkt efter duschen och en där man återvinner allt avloppsvatten.

Tänk på följande när du bygger nytt:

  • Bra klimatskal

  • Undvik stora fönsterpartier

  • Utnyttja planlösningen optimalt

  • Effektiv värmeåtervinning

  • Installera vattensnåla produkter: kranar, duschmunstycken, tvättmaskin och diskmaskin.Installera eleffektiva produkter: ventilationsfläktar, pumpar, belysning, kyl, frys och TV

Passivhus för minimala värmeförluster

Passivhus har vi berört tidigare i och enligt många kan detta vara framtidens byggmetod för att minska våra hushålls energianvändning. Kort sagt är ett passivhus ett hus där man minimerat värmeförluster och som inte har något egentligt värmesystem. Huset värms istället av hemmets alla apparater och den värme som de boende utstrålar. Det handlar i grunden inte om någon teknisk innovation utan om vanlig byggnadsfysik. Med ett passivhus finns det potential att spara så mycket som två tredjedelar av den energi som normalt går åt i en villa.

Tips på energismarta produkter i ditt hem

Det finns som sagt många kWh och kronor att spara på att se till att isolera ditt hus ordentligt och se över fönster, uppvärmning och lampor. På K-rauta finns flera alternativ.

Isolering

Det ser kanske inte så mycket ut för världen men faktum är att lite extra isolering kan göra att du sparar många sköna kWh år efter år efter år…

LED

Vanliga glödlampor börjar i höst successivt fasas ut och tanken är att de ska ersättas med mer energi­snåla alternativ. LED-lampor är de absolut mest energisnåla. De är ganska dyra i inköp men betalar sig snart då de har en livslängd på många, många år.

Fönster

Att byta fönster till ett med lägre U-värde ser till att värmen stannar inne i huset, vilket sänker dina uppvärmningskostnader.

Luftvärmepump

För dig med någon form av eluppvärmning kan en luftvärmepump spara många sköna kronor varje år. På K-rauta finns flera modeller att välja mellan.

Kamin

Ren mysfaktor eller ett komplement till din nuvarande uppvärmning? Det spelar ingen roll vilket. Kaminer sparar energi och sprider mysfaktor oavsett vilket.

Tips & Tricks Minska ditt energbehov 6

Kaminer sparar energi och sprider mysfaktor

Ökat intresse för energifrågor hos bostadsägare

På K-Rauta märker vi att intresset för energifrågor ökar. Fler och fler kommer med frågor som handlar om att tilläggsisolera, byta fönster eller kanske byta värmesystem. Och det finns många sköna kWh att spara och därmed också pengar. Energifrågor är något Mattias Grenborg, företagssäljare i Jönköping kan berätta mer om.

Vad får ni mest frågor kring, om vi pratar energibesparande åtgärder?

– Helt klart fönster. Byter du från ett gammalt fönster till ett nytt kan du spara någon tusenlapp om året i minskad energianvändning. En sådan investering kan vara betald ganska snabbt. Sen gäller det att se till huset i stort. Har du ett gammalt hus där det drar lite överallt kan det bli en dyr investering att bara byta fönster, som kanske ändå inte ger de besparingar man hade tänkt sig. Vi erbjuder även hemtransport och lånesläp för de som satsar på en stor renovering.

En annan vanlig åtgärd är att tilläggsisolera. Är det något ni får mycket frågor kring?

– Absolut och det är ganska vanligt om man byter panel att man också isolerar lite extra. Frågor kring isolering är ganska vanligt överlag idag när det är mycket prat om passivhus och nya energikrav på nybyggda villor.

Krävs det specialisolering till passivhus?

– Nej, bara extra mycket. I ett traditionellt hus är det cirka 250 mm isolering i väggarna medan du i passivhus i vissa fall har nästan det dubbla. Det här är våra leverantörer duktiga på. Sedan tidigare arbetar vi med Isover vilket har varit efterfrågat av våra kunder.

Hur märker ni av att intresset för energifrågor ökar?

– Kunderna är mer och mer måna om deras investeringar ska ge något tillbaka. De vill att när de ändå byter fönster så ska det betala sig på sikt i form av minskade energikostnader. Sen är kunderna idag väldigt pålästa och medvetna och det är mycket tack vare Internet. Kunden kan sitta hemma i lugn och ro och ta reda på den information de letar efter.

Vad har ni för alternativ till en kund som vill byta eller komplettera sin uppvärmning?

– Kaminer säljer vi en del och de kan vara ett komplement till bland annat eluppvärmda villor. Likaså luftvärmepumpar är en investering som gör skillnad på uppvärmningskostnaden, speciellt om du har eluppvärmning. De är väldigt effektiva.

Något som också är effektivt och energisnålt är LED-lampor.

– Ja, och där får vi också en hel del frågor. LED-lampor är fortfarande ganska dyra men där är kunderna beredda att betala lite extra. Ofta har de en bild av sitt projekt där LED-lamporna passar in för att ge en häftig belysning.

Är ni duktiga på energifrågor på K-Rauta?

– Ja, det tycker jag. Men oftast när vi får specifika frågor så tar vi i vår tur kontakt med våra leverantörer, det är de som är våra experter. Tillsammans hittar vi bra lösningar för kunden.

Hög tid att energideklarera

Alla byggnader, med några undantag, ska vara energideklarerade och ha papper på det. Vi tog hjälp av Boverkets energiexperter Veronica Eade och Mari-Louise Persson för att reda ut vad lagen innebär och vad som gäller.

Lagen syftar bland annat till att byggnader ska bli mer energieffektiva. I deklarationen ska det också finnas förslag till energieffektivisering av byggnaden, dock med hänsyn tagen till inomhusmiljön. För villaägare, som inte hyr ut villan, gäller dock bara lagen vid försäljning. Om villan säljs utan att ha upprättat en energideklaration så har köparen rätt att göra den inom ett halvår, och säljaren får stå för kostnaden, berättar Veronica Eade och Mari-Louise Persson på Boverket i Karlskrona.

Vad visar energideklarationen?

– Den talar om hur väl energianpassad byggnaden är, alltså hur mycket eller lite energi som krävs för att värma upp den.

Hur och av vem utförs energideklarationen?

– Den utförs av en energiexpert som tillhör ett företag som är ackrediterat av myndigheten Swedac. Experten har ett underlag för sina beräkningar som resulterar i ett dokument med olika nyckeltal och fakta om byggnaden. Där anges till exempel energi­användningen per kvadratmeter och år. Från experten får du sedan förslag på åtgärder för att nå en optimal energianpassning.

Vem kontrollerar att en fastighet är energideklarerad?

– Det är kommunerna som är tillsynsmyndighet. De kan via vårt register kontrollera om en fastighet är energideklarerad eftersom den som utfört energideklarationen skickar in den elektroniskt till Boverket. Kommunerna kan efter januari utdöma vite till byggnadsägare som inte utfört energideklaration.

Hur borde lagen påverka byggbranschen?

– Förhoppningsvis använder byggnadsägarna åtgärdslistan till att göra förbättringar. Med energideklarerade byggnader bör det i framtiden bli större fokus på materialval och bygglösningar så att man inte eldar för kråkorna, samtidigt som det ska finnas en god inneventilation.

Håll dig uppdaterad

– Reglerna för din energideklaration ändras och uppdateras varje år. För att få den senaste informationen så ska du besöka Boverkets hemsida.

Mer om hur du sänker ditt energibehov

Vill du veta mer om hur du kan sänka elräkningen eller dina uppvärmningskostnader? Kanske är det dags att bygga ett nytt vedförråd? Här hittar du mer tips och fler produkter som vi valt ut åt dig. Hur du eldar på bästa sätt Bygg en egen vedförvaring 6 tips hur du håller värmen

Vi har samlat fler av våra smartaste tips och produkter här så att du kan spara pengar enklare.